top of page

The Team

O NÁS

DJ Performance

Tomáš Potočiar

Founder & CEO

vizionár a tvorca s otvorenou mysľou a progresívnym myslením

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn

Tomáš Kalász

Tech Lead & CCO

technologický mág s citom pre precíznosť a poriadok

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
Blue Background
Purple Podiums
Purple Podiums

Denis Jurečko

designer 

nepoškvrnený kreatívec s unikátnym estetickým cítením 

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
Trendy Neon Background
bottom of page