Návrh interiéru kaviarne v centre Košíc.

Návrh zohľadňuje finančné možnosti zadávateľa. Dôraz bol kladený na správne osvetlenie priestoru a vytvorenie príjemnej atmosféry pre hostí. Vzhľadom na princípy chránenej dielne bolo nutné dodržať prechody podľa normiem vzťahujúcich sa na imobilných hostí ale tiež zamestnancov kaviarne.

Category
Prevádzka