interiérový dizajn košice homestaging

zameranie

priestoru

1 €/m²

Pre začiatok tvorby projektu je potrebné priestor zamerať.

dispozičné

riešenie

4 €/m²

Dispozičný návrh slúži na zefektívnenie pôdorysov a získanie predstavy o možnostiach využitia. Pred prípravou dispozičného návrhu je potrebné priestor zamerať.

interiérový dizajn košice homestaging
interiérový dizajn košice homestaging

interiérová

štúdia

12 €/m²*

Výsledkom štúdie sú vizualizácie priestorov s použitím reálnych zariaďovacích prvkov a materiálov. Pred samotnou prípravou štúdie je potrebné priestor zamerať a dispozične rozvrhnúť.

Podklad

pre

cenovú

ponuku

10 €/m²*

V podklade pre cenovú ponuku rozpracujeme návrh do realizačnej podrobnosti tak, aby ho bolo možné oceniť a zrealizovať. Pred prípravou podkladu pre CP je priestor potrebné zamerať, dispozične rozvrhnúť a vytvoriť interiérovu štúdiu.

interiérový dizajn košice homestaging
interiérový dizajn košice homestaging

realizácia

na

kľúč

45 €/m²*

Pri realizácii na kľúč od nás budú projekt realizovať nami zvolení remeselníci a firmy, a výsledok bude identický s kvalitou predošlých realizácii. Súčasťou realizácie na kľúč je aj autorský dozor v rozsahu 10 hodín.

konzultácie

a iné

služby

18 €/hod.

Ceny našich služieb sú odvodené z časovej náročnosti ostatných projektov. Pri projektoch s nepredvídateľnou časovou náročnosťou naše služby účtujeme na základe odpracovaných hodín.
Samotné konzulácie bez prípravy minimálne interiérovej štúdie nevykonávame.

interiérový dizajn košice homestaging
interiérový dizajn košice homestaging

cestovné

náklady

18 €/hod. + 0,5€/km

Pri projektoch mimo Košíc účtujeme k cenám projektov cestovné náklady. Cena za jeden výjazd obsahuje cestovné náklady vrátane času cesty na miesto stavby a späť

*Cena platí pre interiéry od 100 m². Jednotlivé ceny sa spočítavajú. Nie sme platci DPH. Cenu určujeme z celkovej plochy priestoru.

V prípade požiadavky spracovania interiérovej štúdie, technickej dokumentácie a interiéru na kľúč pri projektoch do 35m2 sa pre účel nacenenia vychádza vždy z výmery 35m2.