DESIGN

– zameranie priestorov

– dispozičné riešenie

– materiálové riešenie

– fotorealistické vizualizácie

– výpis produktov a materiálov

– jednoduché kótovanie

– konzultácie

 

25€ na m2

REALIZÁCIA

– búracie a stavebné práce

– jednoduchá schéma elektroinštalácie

– jednoduchá schéma vodoinštalácie

– stolársky podklad

– (kladačský a výrobný podklad)

 

 

 

65€ na m2