interiérový dizajn košice homestaging

zameranie

priestoru

1 €/m²

Pre začiatok tvorby projektu je potrebné priestor zamerať.

dispozičné

riešenie

4 €/m²

Dispozičný návrh slúži na zefektívnenie pôdorysov a získanie predstavy o možnostiach využitia. Pred prípravou dispozičného návrhu je potrebné priestor zamerať.

interiérový dizajn košice homestaging
interiérový dizajn košice homestaging

interiérová

štúdia

12 €/m²*

Výsledkom štúdie sú vizualizácie priestorov s použitím reálnych zariaďovacích prvkov a materiálov. Pred samotnou prípravou štúdie je potrebné priestor zamerať a dispozične rozvrhnúť.

Podklad

pre

cenovú

ponuku

10 €/m²*

V podklade pre cenovú ponuku rozpracujeme návrh do realizačnej podrobnosti tak, aby ho bolo možné oceniť a zrealizovať. Pred prípravou podkladu pre CP je priestor potrebné zamerať, dispozične rozvrhnúť a vytvoriť interiérovu štúdiu.

interiérový dizajn košice homestaging
interiérový dizajn košice homestaging

realizácia

na

kľúč

45 €/m²*

Pri realizácii na kľúč od nás budú projekt realizovať nami zvolení remeselníci a firmy, a výsledok bude identický s kvalitou predošlých realizácii. Súčasťou realizácie na kľúč je aj autorský dozor v rozsahu 10 hodín.

konzultácie

a iné

služby

18 €/hod.

Ceny našich služieb sú odvodené z časovej náročnosti ostatných projektov. Pri projektoch s nepredvídateľnou časovou náročnosťou naše služby účtujeme na základe odpracovaných hodín.
Samotné konzulácie bez prípravy minimálne interiérovej štúdie nevykonávame.

interiérový dizajn košice homestaging
interiérový dizajn košice homestaging

cestovné

náklady

18 €/hod. + 0,5€/km

Pri projektoch mimo Košíc účtujeme k cenám projektov cestovné náklady. Cena za jeden výjazd obsahuje cestovné náklady vrátane času cesty na miesto stavby a späť

*Cena platí pre interiéry od 100 m². Jednotlivé ceny sa spočítavajú. Nie sme platci DPH. Cenu určujeme z celkovej plochy priestoru.

V prípade požiadavky spracovania interiérovej štúdie, technickej dokumentácie a interiéru na kľúč pri projektoch do 35m2 sa pre účel nacenenia vychádza vždy z výmery 35m2.

Dôležité POZOR!!! V cene nie sú zahrnuté stavebné práce ako aj ceny jednotlivých profesií, ako sú elektro, plyn, statika, zdravotechnika, búracie práce, dovoz, odvoz ani ceny materiálu, ktoré sa naceňujú individuálne na základe osobnej obhliadky priestoru a aktuálnych cien na trhu. Uvedená cena je za SLUŽBY detailne rozpísané v jednotlivých variantných riešeniach.