Variantné riešenie 1 – DESIGN   

25 bez DPH/m2

 • zameranie priestorov
 • dispozičné riešenie
 • materiálové riešenie
 • fotorealistické vizualizácie
 • výpis produktov a materiálov
 • jednoduché kótovanie
 • konzultácie v rozsahu 3 hod

variantné riešenie 2 – realizácia

65 bez DPH/m2

 

Obsahuje okrem „Variantné riešenie 1 – DESIGN“ 
 
 • zameranie priestorov
 • dispozičné riešenie 
 • materiálové riešenie
 • fotorealistické vizualizácie
 • výpis produktov a materiálov
 • jednoduché kótovanie
 • konzultácie v rozsahu 3 hod
 
navyše
 
DOKUMENTÁCIA
 
 • výkres búracích a stavebných prác
 • jednoduchá schéma elektroinštalácie 
 • jednoduchá schéma vodoinštalácie
 • stolársky podklad
 • výrobný podklad
 
KOORDINÁCIA
 
 • autorský dozor
 • výjazdy a kontrolné dni
 • finálne vzorkovanie
 • nákup produktov a materiálov
 • Koordinácia stavebných, stolárskych, elektroinštalačných a vodoinštalačných prác
 • skladovanie produktov a materiálov

Pred finálnou realizáciou je vyžadovaná zálohová platba vo výške 70% z predpokladanej hodnoty zákazky!

POZOR!! Nejedná sa o projekt pre účel stavebného povolenia ani realizačný projekt. Ten je v prípade požiadavky riešený samostatne vybranou projekčnou spoločnosťou.

Cestovné náklady uhrádza klient na základe skutočného počtu výjazdov. Štandardná cena 18€/hod. + 0,50€/km. Cena zohľadnňuje amortizáciu a PHM. Účtujú sa len pre projekty mimo Košíc.

Dôležité POZOR!!!

V cene nie sú zahrnuté stavebné práce ako aj ceny jednotlivých profesných projektov (napr. architektúra, elektro, plyn, statika, zdravotechnika), búracie práce, dovoz, odvoz ani ceny materiálu, ktoré sa naceňujú individuálne na základe osobnej obhliadky priestoru a aktuálnych cien na trhu, a ktoré sa v čase môžu meniť.

 

Uvedená cena je za SLUŽBY detailne rozpísané v jednotlivých variantných riešeniach.

Ceny sú uvádzané bez DPH.